Røyksuger - Exodraft

Hva er en røyksuger?

En røyksuger er en elektrisk vifte som tåler høye temperaturer. Den monteres på toppen av din skorstein, og sørger for at ditt ildsted for nok luft, og at det brenner rent hele dagen. Røyksugeren er elektrisk og styres innenfra i huset, og det blir derfor montert der det er mest hensiktsmessig for deg å ha den.

I hvert fjerde hjem oppstår det problemer under opptenning. Noen av de oftest forekommende problemene er:

Opptenning

Hvis du har problemer med å få det til å brenne, kan det være fordi du bruker feil type brensel eller fordi det er for dårlig trekk i skorsteinen.

Da kan det være vanskelig å tenne opp fordi skorsteinen er kald og trekket er begrenset.

Det er viktig at brenselet er tørt og at du begynner med småved og pinner. På den måten kan ilden fatne raskt og utvikle den varmen som er nødvendig for å gi godt trekk i skorsteinen.

Røyk i stuen

Hvis det kommer røyk ut i rommet fra ildstedet, kan det skyldes dårlig trekk i skorsteinen. Hvis du har et svært tett hus, og især hvis du har kjøkkenvifte eller ventilasjonsanlegg i huset, kan skorsteinstrekket bli for svakt.

En annen årsak til røykutslipp fra ildstedet kan være misforhold mellm størrelsen på ildstedet og skorsteinen. Det er viktig å vite at det natrulig trekket varierer med utetemperaturen året rundt, og at det blir påvirket av vær og vind.

Faktorer som skorsteinshøyden i forhold til høye bygninger eller lignende i nærheten, kan også påvirke det naturige trekket negativt, forårsake vindnedslag og dermed røyk i stuen.

Ilden dør ut

Luft sikrer god forbrenning. Skorsteinens oppgave er å fjerne røyken, og ved hjelp av skorsteinstrekket sikre tilførsel av frisk luft tilsvarende den mengde røyk ildstedet produserer.

Hvis ildstedet ikke fungerer optimalt kan det skyldes utettheter i skorsteinen eller at vedovnen eller peisen ikke passer til skorsteinens dimensjon. Dermed kan røykproblemer oppstå.

Røyklukt og tilsoting

Hvis ovnsdøren akkumulerer sot og du kan lukte røyk, kan det skyldes dårlig forbrenning. Problemet kan oppstå hvis du bruker rå ved, har stilt inn luftspjeldet feil eller at det er for dårlig trekk i skorsteinen.

Effektiv forbrenning krever høye temperaturer og nok luft. Hvis du stenger lufttilførselen for raskt går de ubrente gassene og partiklene går opp gjennom skorsteinen og forårsaker sot og illeluktende røyk.

Du er ikke ansvarlig for feil bruk av et ildsted!

Et røyksugersystem fra exodraft gir deg kontroll over trekket i skorsteinen. Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen og lager et undertrykk som sikrer at røykgassene trekkes opp gjennom skorsteinen, og ikke ut i stuen.

Ved hjelp av den tilhørende styringsenheten kan du regulere trekke i skorsteinen etter behov og nyte varmen i peisen eller ovnen uten problemer.

RS009

RS009-016

RS er en avtrekksventilator konstruert for horisontalt utkast

Velegnet for fast brensel

Denne kan benyttes for alle typer brensel, men egnger seg særlig godt for fyrkjeler for fast brensel, peiser og vedovner.

Aksialvingen er utført i rustfritt stål, som gjør at det er enkelt for feieren å rengjøre den for sot og belegg. Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen, slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein.

Røyksugeren inngår i et exodraft-system og skal derfor kobles til en exodraft styringsenhet.

Robust konstruksjon

Exodraft er konstruert for å kunne tåle temperaturer opp til 250 ° C. Røyksugeren er utført i støpt aluminium og alle skruer og bolter er i rustfritt stål.

Motoren er en temperaturbestandig lukket asynkron motor med engangssmurte kulelagre som er beskyttet mot røykgassen.

En spesiell kjølevinge og kjøleluftsåpninger sikrer kontinuerlig kjøling av motoren. Kabelen er varmebestandig, belastningssikret og er utvendig beskyttet av en panserslange.

Til sammen gir dette røyksugeren høy driftssikkerhet og lang levetid.

Røyksugeren kan åpnes slik at det er enkelt for feieren å feie skorsteinen. Det er montert et nett i rustfritt stål i utkaståpningen som beskyttelse mot berøring og fugler.

Hvorfor trenger du en røyksuger?

Det finnes mange grunner til hvorfor du trenger en røyksuger!

I dag er vi flinke til å optimalisere boligene med blant annet ventilasjonsanlegg, kjøkkenvifter og høyeffektive ildsteder, og med det forsvinner også det naturlige trekket.

For eksempel kan dårlig trekk i skorsteinen være en grunn til at du har problemer med opptenningen. Er dette tilfellet, kan det være at skorsteinen er kald og trekket begrenset. En røyksuger kan være med på å forbedre trekket, slik at opptenningsfasen går lettere. I tillegg til dette kan det være lurt å huske på at brenselet må være tørt og at du begynner med pinner og småved.

Et annet eksempel til hvorfor du burde investere i en røyksuger er røyk i stuen, sot på glasset, og osende sotlukt i rommet, som kan skyldes dårlig trekk i skorsteinen. En røyksuger lager et negativt trykk i skorsteinen slik at når den slås på oppstår det et trekk, og røyken går ikke ut i rommet, men heller opp og ut.

Faktorer som vær og vind kan også spille en stor rolle i hvor vidt trekket varierer. En røyksuger kan være med på å dempe disse ytre faktorene ved at man kan stille inn hastigheten på viften.

Fordeler ved å installere en røyksuger

- De bidrar til at komforten ved å bruke ditt ildsted øker. Røyksugeren sørger for at det ikke slippes røyk ut i rommet, og behovet for å vaske et sotete glass forsvinner. De gjør det enkelt å kontrollere varmen, og sørger for at det blir enklere for deg å tenne opp ditt ildsted.

- De øker forbrenningseffekten, og det vil forekomme et behov for 15% mindre brensel.

- De er stillegående, enkel å montere, og den tåler en konstant varme på 250 ℃.

- De reduserer antall partikler med 80% inne og 20% inne.

- De har høy driftssikkerhet.

- De har lang levetid. Vår leverandør, Exodraft, har noen røyksugere som ble installert i 1957 som fremdeles er i drift i dag.

Ta kontakt med oss slik at vi kan finne frem til den røyksugeren du trenger.