Leveringsbetingelser

LEVERINGSBETINGELSER

Forbrukerkjøpsloven og Håndverkertjenesteloven legges til grunn for all handel ved Varmeøkonomi AS. Forbrukerkjøpsloven gjelder ved kjøp av produkter og Håndverkertjenesteloven legges til grunn for arbeid. Disse betingelser gjelder mellom Varmeøkonomi AS, (heretter kalt selger) og kunden:

PRISER:

Alle priser som er skiltet på utsalgsstedet, på våre nettsider og i annonser er inklusive mva. og gjelder det annonserte produkt. Variasjoner eller andre nødvendige deler som for eksempel brannmurer, røykinnføringer, røykrør, underlagsplater og arbeidet med monteringen kommer i tillegg. Prisoverslag som selger gir er gitt etter selgers beste evne og er ikke å anse som en fastpris eller prisgaranti. Sluttprisen vil kunne variere fra oppgitt prisoverslag med inntil 15% grunnet merarbeid eller endring i deler benyttet ved monteringen. Alle elementpeiser og peisomramminger leveres ubehandlet og kunden må selv besørge maling av denne i ønsket farge. Ved søknadspliktig arbeid, slik som montering av skorsteiner eller ved skorsteinsrehabilitering, kommer kommunale gebyrer ifm søknadsbehandlingen i tillegg. Disse gebyrer faktureres av kommunen direkte til kunden.

MONTERING:

Montering av ildsteder, skorsteiner og rehabilitering av skorsteiner utføres til oppgitt fastpris. I de tilfeller hvor det gis timepris for arbeid, utføres dette på timebetaling pr. mann. Arbeidstiden beregnes pr. påbegynt ½ time. Arbeid som utføres pr time beregnes fra tidspunktet montøren forlater utsalgsstedet og avsluttes når montørene har returnert til utsalgsstedet og oppdraget er avsluttet. Selger avgjør antall montører som er nødvendig for utførelsen av hvert enkelt oppdrag.

Det beregnes overtid hvis kunden bestemmer at arbeidet skal utføres utenom ordinær arbeidstid som er ma. – fr. 0800-1600. Hvis selger velger å utføre eller ferdigstille arbeid utenom ordinær arbeidstid, betales ikke overtid.

I tillegg til monteringspris tilkommer servicebil ihht sone. Beskrivelse av sonene kan fås ved henvendelse til selger.

Ved skorsteinsrehabilitering og stålpipemontering inkluderer arbeidsprisen også utfylling av søknadspapirer. Ved all montering medbringer montøren produktene som er bestilt og deler som er nødvendig for utførelsen av oppdraget. Når ildstedet er montert oversendes kontrollerklæring til det lokale feiervesen.

BETALINGSBETINGELSER:

Bestillingsvare faktureres når varen har ankommet selgers lager, uavhengig av avhenting- og monteringstidspunkt. Ev montering og monteringsmateriell faktureres på egen regning etter montering er utført. Selgers standard betalingsbetingelser er netto kontant ved henting. Montering faktureres med standard betalingsbetingelser pr 7 dager. Ved bruk av Resurs Bank, WhiteCard mv. gjelder egne betingelser.

SALGSPANT:

Selger forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil full betaling er mottatt. Det vises til pantelovens § 3-14 til 3-22.

LEVERINGSTID:

Leveringstiden bestemmes av leveringskapasiteten til leverandørene. Normalt vil levering til vårt lager ta ca 14-20 dager, hvorpå kunde vil motta melding om ankomst. Ved produkter som spesialbestilles eller som må produseres på bestilling, må det påregnes at leveringstiden kan overstige 30 dager. Selger vil kontakte kunde for avtale om tidspunkt for montering når de bestilte varer er ankommet lager.

Det kan forekomme at modeller er utsolgt fra produsent og at ny produksjon må gjennomføres. I disse tilfeller vil kunde motta melding om dette. Heving av avtalen kan skje når forsinkelsen anses for vesentlig i forhold til antatt leveringstid.

FORSENDELSE - LEVERING:

Standard leveringsbetingelse er FOB (free on board) Undrumshøy. Selger kan tilby å levere hvor kunden måtte ønske. Leveranse vil skje med speditør etter gjeldende tjenester og priser.

AVBESTILLING - MANGLER - RETUR:

J.fr. Forbrukerkjøpslovens §41, gis kunden anledning til å avbestille en vare. I de tilfeller hvor varen er sendt fra produsent, vil avbestilling medføre 20% avbestillingskostnad som faktureres kunden og beregnes etter varens listepris - dette til dekning av påløpte frakt og returkostnader. Tilvirkningsvarer som er produsert etter spesifikasjon kan ikke avbestilles eller returneres.

Ev. mangler på leverte varer/arbeid må fremsettes snarest og senest 3 måneder fra mangelen ble oppdaget. Innsigelser som medfører at rettidig betaling ikke finner sted må fremsettes innen betalingsfristens utløp, dog skal ikke beløpet være åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Selger vil ved sin utbedringsrett besørge utbedring av den delen av produktet/arbeidet som måtte vise seg å være beheftet med feil eller mangler. Selger er ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå i forbindelse med feil bruk av produktet, eller ved bruk av produktet etter at mangel er oppdaget.

Ved henting bør kunden i egen interesse kontrollere at produktet ikke er beheftet med synlige kosmetiske skader eller skader på glass som kan konstateres ved å åpne emballasje. Slike skader erstattes ikke etter at produktet er lastet opp på kundens transportmiddel. Etter avtale kan kunde gis anledning til å returnere en vare, når selger anser varen for å være hyllevare. Varen skal da returneres ubrukt og i ubrutt original emballasje. Ev. frakt besørges av kunden.

GARANTI OG REKLAMASJON:

Forbrukerkjøpsloven og Håndverkertjenesteloven er styrende for reklamasjonstid og rettigheter overfor hver av partene. For produktgaranti vises det til vilkår fra de respektive produsenter.

Les og forstå produktets monterings- og brukerveiledning før produktet monteres og tas bruk!