Peiser

24 500 .-
Legg til i ønskeliste
28 600 .-
Legg til i ønskeliste
20 900 .-
Legg til i ønskeliste
44 539 .-
Legg til i ønskeliste
72 259 .-
Legg til i ønskeliste
52 300 .-
Legg til i ønskeliste
Spar 21%
38 000 .- 29 990 .-
Legg til i ønskeliste
43 549 .-
Legg til i ønskeliste
49 709 .-
Legg til i ønskeliste
52 899 .-
Legg til i ønskeliste
48 389 .-
Legg til i ønskeliste
48 389 .-
Legg til i ønskeliste

En peis skal oppfylle mange ønsker og behov. Først og fremst må den brenne godt og gi god og jevn varme til huset, men kanskje like viktig er et design som passer inn i hjemmet. Varmeøkonomi AS er en totalleverandør innenfor peiser, ildsteder og stålskorsteiner, og vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning i forbindelse med valg og montering av peiser.

Plassering av peiser

Før du plasserer og monterer peisen i hjemmet ditt, er det lurt å tenke igjennom alle alternative løsninger til hvordan rommet skal utformes og brukes. Når peisen først er på plass, kan den ikke flyttes rundt i takt med øvrig ommøblering.

Plasseringen av peiser har mye å si for hvor effektivt de varmer opp rommet. Sørg for at plasseringen gir varme til den delen av rommet som du bruker mest, og undersøk om plasseringen krever en brannmur. Som beboer er du ansvarlig for at avstandskravet på 30 cm til brennbare overflater er oppfylt. Dette innebærer at du ikke kan sette møbler inntil ildsted eller pipeløp, og du kan ikke kle inn brannmuren med tapet eller panel.

En god peisløsning kan bli en fin romdeler. I moderne interiørdesign med åpne løsninger, er peisen en perfekt måte å skape ulike soner på. Andre foretrekker at peisen er midtpunktet i rommet, og da bør man ideelt ha innsyn til flammene fra sofaen. Samtidig skal ikke peiser fjerne fokus fra andre viktige attributter i rommet, slik som TV-en, vinduer og utsikt.

Tidligere har det vært vanlig å plassere peiser lavt i rommet, men med dagens moderne løsninger for ildsted kan du plassere den i akkurat den høyden du vil. Det vanligste er å plassere peisen i øyehøyde. Vi anbefaler at du kartlegger dine behov, og plasserer peisen der den vil gi mest glede.

Montering av peiser

Oppføring av et ildsted krever verken søknad eller tillatelse, men det er meldeplikt til det lokale feiervesen. Det er stadig mer populært å bygge utepeis selv . Allikevel anbefales det at man bruker kvalifiserte fagfolk, spesielt innendørs.

I de fleste tilfeller er det krav om å sette opp en brannmur. Kravene til brannmur varierer fra ildsted til ildsted, og dette skal alltid stå oppgitt i monteringsanvisningene. En brannmur oppføres enten i betong eller murverk, og har som regel en tykkelse på minst 100 mm. Det finnes også godkjente brannmursplater som er tynnere enn dette. Videre må brannmuren være såpass høy at den oppfyller kravene til minsteavstand fra ildsted og pipeløp, til ubeskyttet, brennbart materiale.

I dag bygger man færre murpiper, og erstatter disse med pipeløp i stål. Stålpiper ser pene ut og har store fordeler i fleksibilitet. En stålpipe er ikke avhengig av eksisterende pipeløp, og kan derfor plasseres fritt i huset. I tillegg er stålpiper isolerte, og kan plasseres nærmere brennbart materiale. Les mer om stålpiper her .

Gulvet under og foran peisen skal være av ubrennbart materiale, eller være dekket av en ubrennbar plate. For kaminer og peisinnsatser skal hele omrammingen være dekket. Hvor lang platen skal være står oppført i monteringsanvisningene, men kravet er vanligvis minst 300 mm. Når det gjelder åpne ildsteder hvor ilegget er høyere enn 47 cm fra gulvet, må dybden på gulvplatene økes med 1 cm per 1 cm i høyden. Det innebærer at et åpent ilegg som er plassert 50 cm over gulvet, må ha en gulvplate som er 33 cm dyp. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal ikke ligge under plata.

Hvis ildstedet veier mer enn 350 kg/m2 må gulvet forsterkes. Er du i tvil kan vi i Varmeøkonomi hjelpe deg. Ta kontakt med oss her. Vi kan også veilede deg blant vårt store utvalg av peiser.

Vedlikehold av peiser

Alle peiser bør rengjøres jevnlig, både ildsted og pipe. Rene peiser gir bedre innsyn til flammene, og sørger for at brenselet brenner renere og bedre. Dermed reduseres risikoen for sotbrann, som kan skade skorsteinen. Minst en gang i året bør alle løse deler tas ut av ildstedet, og undersøkes for slitasje og skader. Innvendige deler av peisen er bruksvare, og skal byttes ut etter hvert. Sørg for at pakningene rundt glasset og døren er i orden, og undersøk om de må erstattes.

Feiervesenet opplyser at alle peiser skal feies minst hvert fjerde år. Når feieren har varslet sin ankomst, er du som huseier ansvarlig for å tilrettelegge. Du kan for eksempel sette fram en stige, og sørge for å ha feierluken lett tilgjengelig.

Hvor ofte du må rengjøre ildstedet avhenger av hvordan og hvor ofte den blir brukt. Det er viktig å opprettholde rene peiser og skorsteiner for miljøvennlig forbrenning. Ildsteder som ikke brenner rent produserer mye mer sot enn moderne og rentbrennende vedovner. En røyksuger forbedrer miljøet i ovnen, og sørger for at bålet brenner hele dagen.

Vi har peiser fra Dovre, Jøtul og Nordpeis.