Produktfilter Produktfilter

Ildsted

Et lunt ildsted gjør mye for stemningen i et rom. Det er likevel en del momenter du bør tenke igjennom før man velger peisløsning til hjemmet.

Her er noen tips å huske på når du skal velge ildsted:

Hvilke ildsteder finnes?

Ildsteder kategoriseres hovedsakelig som åpne eller lukkede. Noen ovner er også beregnet til spesielt bruk, som for eksempel matlaging.

Åpne ildsteder varmer direkte ved stråling. Fra gammelt av var hus utstyrt med en såkalt åre, som var et åpent ildsted midt i rommet. Denne hadde ingen skorstein. I stedet steg røyken opp til taket for så å sive ut gjennom en åpning i taket, kalt ljoren. Et hus med slike årer kalles gjerne årestue eller røykstue. Åren kan brukes til oppvarming, matlaging og som lyskilde. I dag er den vanligste formen for åpent ildsted peisen, som er tilknyttet en skorstein eller røykpipe.

Blant lukkede ildsteder finner vi røykovn, jernovn og kakkelovn. Disse er tilkoblet en skorstein, slik at røyken får avtrekk gjennom denne. I motsetning til åpne ildsteder, som er begrenset til bygg over én etasje, gjorde lukkede ovner det mulig å bygge hus over flere etasjer. I dag er det vanlig å kategorisere ovner på bakgrunn av brenselet som benyttes. Vanligvis har det vært benyttet kull og ved, men i dag ser vi en økende trend med mer miljøvennlige alternativer, som biopeis.

Hvor skal ildstedet plasseres?

Før du monterer en peis i hjemmet ditt er det lurt å tenke nøye gjennom alle alternative løsninger og hvordan rommet skal brukes. Når peisen først er satt opp, kan den ikke flyttes rundt på som en TV eller et bilde. Plasseringen av ovnen har også mye å si for hvor effektivt den varmer opp rommet.

Sørg for at plasseringen gir varme i den delen av rommet du bruker mest, og at avstandskravet om 30 cm til brennbare overflater er oppfylt. Man må også ta stilling til om plassering av ildsted krever brannmur.

I dag er ikke ovnen bare en varmeressurs. Stadig flere velger en ovn for kosen og stemningens skyld. Mens man tidligere plasserte peisen lavt i rommet, plasseres denne nå gjerne i øyehøyde. Peisen er ofte fokuspunktet i rommet, og vi vil gjerne se flammene fra sofaen. Samtidig må ikke peisen ta fokuset helt bort fra rommets andre fokuspunkt - nemlig vinduene og utsikten utenfor.

En peis kan også være en perfekt romdeler. Særlig i moderne interiørdesign med åpne løsninger, kan peisen være en genial måte å skape ulike soner i rommet. Kartlegg dine behov, og plasser peisen der den vil gi dere mest glede. Les mer om montering av peisovn her.

Brannmur

Når man skal montere et nytt ildsted i hjemmet, er man i de fleste tilfeller avhengig av en brannmur. Her er det viktig at du er klar over at kravene til brannmuren varierer ut i fra hvilken type ovn du skal montere.

En brannmur utføres enten i betong eller murverk, og har som regel en tykkelse på minst 100 mm. Det finnes likevel godkjente brannmursplater som er tynnere. Nødvendige minstemål på brannmuren finner du oppgitt i monteringsanvisningen for ildstedet. Videre må muren være såpass høy at den oppfyller kravene til minsteavstand fra ildsted og røykrør til ubeskyttet brennbart materiale.

Nyinstallering av et ildsted krever hverken søknad eller tillatelse. Det stilles heller ingen formelle krav til personen som monterer den. Det anbefales likevel at man bruker kvalifiserte fagfolk til å utføre jobben.

Krav til gulvplate

Gulvet under og foran et ildsted skal være av ubrennbart materiale, eller være dekket av en ubrennbar plate. For kaminer og peisinnsatser skal hele omrammingen være dekket. Platen må rekke minst 300 mm ut foran ilegget, med mindre noe annet er oppgitt i monteringsanvisningen. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal ikke ligge under plata.

Når det gjelder åpne ildsteder, hvor ilegget er høyere enn 47 cm fra gulvet, må dybden på gulvplatene økes med 1 cm per 1 cm i høyden. Det innebærer at et åpent ilegg som er plassert 50 cm over gulvet, må ha en gulvplate som er 33 cm dyp.

Har du behov for en røyksuger? Les mer om vedlikehold og montering av røyksuger her.

Vedlikehold av ildsted

Generelt anbefaler man at man rengjører både ildsted og skorstein jevnlig. Ikke bare vil en ren ovn gi bedre innsyn til flammene, det vil også sørge for at brenselet brenner bedre og renere. Ikke minst reduserer man risikoen for sotbrann som kan skade skorsteinen, og man får et ildsted som holder seg lenge. Det anbefales at man minst en gang i året tar ut hvelv og brennplater og kontroller standarden på disse. Undersøk også om det har kommet skader på skakerist og fyrbunn. Husk at innvendige deler av et ildsted er bruksvare og må byttes ut etter hvert.

Samtidig ser vi som en generell tendens at mange tømmer peisen eller ovnen for aske alt for ofte. Det er faktisk hensiktsmessig å la det ligge igjen et lag aske på bunnen av ildstedet. Asken isolerer og beskytter nemlig bunnen av ovnen og gulvet under mot den sterke varmen fra bålet. I tillegg er det ofte lettere å få fyr i peisen dersom det ligger noen kullrester igjen fra tidligere bruk.

Hvor ofte du må rengjøre et ildsted avhenger selvsagt av hvordan og hvor ofte det blir brukt. Sørg for at pakningene rundt glasset og døren er i orden, eller om det må erstattes.

Feiing av skorstein og ildsted

Feiervesenet opplyser om alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man observerer at det dannes mer sot enn det som er normalt i skorsteinen må dette oppjusteres. Det er huseiers plikt å tilrettelegge for feiing. Sett frem stige og ha feierluken lett tilgjengelig når feier kommer.

Det er viktig å opprettholde et rent ildsted og en ren skorstein for en miljøvennlig forbrenning. Ildsteder som ikke er rentbrennende produserer vesentlig mer sot enn moderne og rentbrennende vedovner.

Varmeøkonomi ønsker å være din seriøse leverandør av ildsteder.Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg med råd og veiledning.

17 750 .-
10 375 .-
13 725 .-
14 375 .-
11 225 .-
Spar 29%
11 225 .- 7 990 .-
19 750 .-
21 625 .-
28 125 .-
23 125 .-
23 750 .-
Spar 21%
15 125 .- 11 990 .-
21 750 .-
Spar 31%
14 500 .- 9 990 .-
Spar 21%
18 990 .- 14 990 .-
15 750 .-
20 875 .-
14 625 .-
89 900 .-
Spar 14%
13 990 .- 11 990 .-
Spar 12%
16 990 .- 14 990 .-
Spar 17%
11 990 .- 9 990 .-
Spar 15%
12 990 .- 10 990 .-
Spar 15%
12 990 .- 10 990 .-
Jar
24 500 .-
15 690 .-
14 690 .-
15 790 .-
17 290 .-
15 790 .-
17 290 .-
14 690 .-
18 290 .-
17 290 .-
Spar 19%
24 790 .- 19 990 .-
Spar 19%
24 790 .- 19 990 .-
19 590 .-
19 190 .-
28 290 .-