Produktfilter Produktfilter

Ildsteder

Et lunt ildsted gjør mye for stemningen i et rom, og ikke minst er det en flott kilde til varme i kalde tider. Før du velger peisløsning hjemme er det imidlertid mange ting du bør ha tenkt over. Her får du noen tips til hva du bør tenke på før du velger ildsted.

Hva slags ildsteder finnes?

Ildsteder kategoriseres hovedsakelig som åpne eller lukkede. Noen ildsteder er også beregnet til spesielt bruk, slik som steinovner som brukes til matlagning. Det er også svært populært å bygge utepeis.

Åpne ildsteder er den eldste formen for innendørs varmekilde. I middelalderen var norske hus utstyrt med et åpent ildsted midt i rommet, som ble kalt åre. Denne hadde ingen skorstein - i stedet steg røyken opp til taket for så å sive ut gjennom et hull, kalt ljore. Åren ble brukt til oppvarming og matlaging, og ofte var det den eneste lyskilden i huset. Innemiljøet i slike årestuer var ikke godt, og beboerne måtte som regel gå krokbøyde for å holde hodet under den tjukke røyken som ble liggende.

Blant lukkede ildsteder finnes det røykovn, jernovn og kakkelovn. Disse er tilkoblet en skorstein, slik at røyken får et avtrekk. I motsetning til åpne ildsteder som begrenser en bolig til én etasje, gjorde lukkede ildsteder det mulig å bygge hus over flere etasjer. I dag er det vanlig å kategorisere ovner etter hvilket brensel som benyttes. Tradisjonelt har det kun vært benyttet kull og ved, men i dag ser vi en økende trend innen miljøvennlige alternativer som for eksempel biopeiser. Det blir også vanligere å supplere pipa og peisen med en røyksuger, som sørger for at det brenner rent hele dagen.

Plassering av ildsteder

Før du monterer en peis i hjemmet ditt er det lurt å tenke nøye gjennom alle alternative løsninger til hvordan rommet skal utformes og brukes. Når peisen først har kommet på plass, kan den ikke flyttes rundt på slik som en TV eller et veggmaleri.

Plasseringen av ovnen har mye å si for hvor effektivt den varmer opp rommet. Sørg for at plasseringen gir varme i den delen av rommet du bruker mest, og undersøk om plasseringen krever en brannmur. Ifølge forskrift om brannforebygging er du som beboer ansvarlig for at avstandskravet på 30 cm til brennbare overflater er oppfylt. Dette betyr at det ikke er tillatt å kle inn brannmuren med materialer som panel og tapet, og at du ikke kan sette møbler inntil pipa.

I dag er ikke ovnen bare en varmekilde. Stadig flere installerer peis for kosen og stemningens skyld. Mens man tidligere plasserte peisen lavt i rommet, plasseres den nå gjerne i øyehøyde. Peisen er ofte hovedfokus i rommet, og de fleste vil ha innsyn til ilden fra sofaen. Samtidig må ikke peisen fjerne fokus fra andre viktige attributter, som vinduene og utsikten utenfor.

En peis fungerer også flott som en romdeler. Særlig i moderne interiørdesign med åpne løsninger, er peisen en perfekt måte å skape ulike soner på. Kartlegg dine behov og plasser peisen der den vil gi mest glede. Du kan lese mer om montering av peisovn her.

Murpipe eller stålpipe?

Tradisjonelt har man benyttet murpiper, og mange forbinder fortsatt disse med tradisjonell peiskos. I dag velger stadig flere å montere en stålpipe, først og fremst på grunn av de store fordelene i fleksibilitet. Siden man ikke er avhengig av et eksisterende pipeløp, kan du plassere peisovnen akkurat der du selv ønsker. I tillegg er stålpiper isolerte, slik at de kan plasseres nærmere brennbart materiale.

Les mer om stålpiper her.

Brannmur

Når man skal montere et nytt ildsted i hjemmet, er man i de fleste tilfeller avhengig av en brannmur. Her er det viktig at du er klar over at krav til brannmur varierer ut i fra hvilken ovn som skal monteres. Informasjon om dette vil alltid stå oppgitt i monteringsanvisningene. Les mer om regelverket på DSB sine hjemmesider, eller gå inn på din kommunes hjemmesider for å lese hvilke lokale regler som gjelder.

En brannmur oppføres enten i betong eller murverk, og har som regel en tykkelse på minst 100 mm. Det finnes likevel godkjente brannmursplater som er tynnere. Nødvendige minstemål på brannmuren finner du oppgitt i monteringsanvisningene for ildstedet. Videre må muren være såpass høy at den oppfyller kravene til minsteavstand fra peis og røykrør til ubeskyttet, brennbart materiale.

Oppføring av et ildsted krever verken søknad eller tillatelse. Det stilles heller ingen formelle krav til personen som monterer den. Anbefalingen er allikevel at man bruker kvalifiserte fagfolk til å gjøre jobben.

Krav til gulvplate

Gulvet under og foran peisen skal være av ubrennbart materiale, eller være dekket av en ubrennbar plate. For kaminer og peisinnsatser skal hele omrammingen være dekket. Platen må rekke minst 300 mm ut foran ilegget, med mindre noe annet er oppgitt i monteringsanvisningen. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal ikke ligge under plata.

Når det gjelder åpne ildsteder hvor ilegget er høyere enn 47 cm fra gulvet, må dybden på gulvplatene økes med 1 cm per 1 cm i høyden. Det innebærer at et åpent ilegg som er plassert 50 cm over gulvet, må ha en gulvplate som er 33 cm dyp.

Vedlikehold av ildsteder

Det anbefales på generelt grunnlag å rengjøre både peis og skorstein jevnlig. En ren ovn vil gi bedre innsyn til flammene, og sørger for at brenselet brenner bedre og renere. Det reduserer også risikoen for sotbrann som kan skade skorsteinen, og man får et ildsted som holder seg lengre. Det anbefales at man minst en gang i året tar ut hvelv og brennplater, og kontrollerer standarden på disse. Undersøk også om det har kommet skader på skakerist og fyrbunn. Husk at innvendige deler av peisen er bruksvare, og skal byttes ut etter hvert.

Samtidig ser vi også en tendens til at mange tømmer peisen eller ovnen for aske alt for ofte. Det er faktisk hensiktsmessig å la det ligge igjen et lag aske på bunnen av ildstedet. Asken isolerer og beskytter bunnen av ovnen og gulvet under mot den sterke varmen fra bålet. I tillegg er det ofte lettere å få fyr på en peis hvor det ligger igjen kullrester fra tidligere bruk.

Hvor ofte du må rengjøre ildstedet avhenger av hvordan og hvor ofte den blir brukt. Sørg for at pakningene rundt glasset og døren er i orden, og undersøk om de må erstattes.

Feiing av skorstein og ildsted

Feiervesenet opplyser at alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man observerer at det dannes mer sot enn det som er normalt i skorsteinen, må feiing og tilsyn være hyppigere. Det er huseierens plikt å tilrettelegge for feiing. Sett frem stige og ha feierluken lett tilgjengelig når feieren kommer.

Det er viktig å opprettholde en ren peis og skorstein for miljøvennlig forbrenning. Ildsteder som ikke er rentbrennende, produserer vesentlig mer sot enn moderne og rentbrennende vedovner.

Varmeøkonomi AS leverer totalløsninger innenfor ildsteder og stålskorsteiner. Vårt fokus er kompetanse, service og kvalitet. På den måten kan du som kunde sitte igjen med visshet om at ildsteder er riktig dimensjonert og korrekt montert. Kontakt oss i dag så hjelper vi deg med råd og veiledning, eller kom innom vårt showroom på Undrumshøy i Vestfold.

18 250 .-
10 375 .-
13 725 .-
14 990 .-
11 825 .-
Spar 32%
11 825 .- 7 990 .-
20 125 .-
22 250 .-
28 125 .-
23 125 .-
23 750 .-
Spar 17%
15 625 .- 12 990 .-
22 825 .-
24 125 .-
Spar 32%
14 750 .- 9 990 .-
19 950 .-
16 550 .-
21 925 .-
15 550 .-
89 900 .-
Spar 17%
11 990 .- 9 990 .-
12 990 .-
Spar 18%
13 990 .- 11 500 .-
Jar
24 500 .-
10 490 .-
16 490 .-
15 490 .-
Spar 43%
17 490 .- 9 990 .-
18 990 .-
17 490 .-
18 990 .-
13 890 .-
14 990 .-
19 290 .-
18 290 .-
Spar 19%
25 990 .- 20 990 .-
Spar 19%
25 990 .- 20 990 .-
20 590 .-
19 990 .-
29 990 .-
4 290 .-
62 990 .-