Produktfilter Produktfilter

Ildsted

Et lunt ildsted gjør mye for stemningen i et rom. Det er likevel en del momenter du bør tenke igjennom før man velger peisløsning til hjemmet.

Her er noen tips å huske på når du skal velge ildsted:

Hvor skal ildstedet plasseres?

Før du monterer et ildsted i hjemmet ditt er det lurt å tenke nøye gjennom alle alternative løsninger og hvordan rommet skal brukes. Når peisen først er satt opp kan den ikke flyttes rundt på som en TV eller et bilde.

Sørg for at plasseringen gir varme i den delen av rommet du bruker mest, og at avstandskravet om 30 cm til brennbare overflater er oppfylt. Man må også ta stilling til om plassering av ildsted krever brannmur.

Brannmur

En brannmur utføres enten i betong eller murverk, og har en tykkelse på minst 100 mm. Man kan også bruke ferdige brannmurelementer for å sikre et ildsted.

Nødvendige minstemål på brannmuren finner du oppgitt i monteringsanvisningen for ildstedet. Muren må også være såpass høy at den oppfyller kravene til minsteavstand fra ildsted og røykrør til ubeskyttet brennbart materiale.

Krav til gulvplate

Gulvet under og foran et ildsted skal være av ubrennbart materiale, eller være dekket av en ubrennbar plate. For kaminer og peisinnsatser skal hele omrammingen være dekket. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal ikke ligge under plata.

Vedlikehold av ildsted

Det anbefales at man minst en gang i året tar ut hvelv og brennplater og kontroller standarden på disse. Undersøk også om det har kommet skader på skakerist og fyrbunn. Husk at innvendige deler av et ildsted er bruksvare og må byttes ut etter hvert.

Hvor ofte du må rengjøre et ildsted avhenger selvsagt av hvordan og hvor ofte det blir brukt. Sørg for at pakningene rundt glasset og døren er i orden, eller om det må erstattes.

Feiing av skorstein og ildsted

Feiervesenet opplyser om alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man observerer at det dannes mer sot enn det som er normalt i skorsteinen må dette oppjusteres. Det er huseiers plikt å tilrettelegge for feiing. Sett frem stige og ha feierluken lett tilgjengelig når feier kommer.

Det er viktig å opprettholde et rent ildsted og en ren skorstein for en miljøvennlig forbrenning. Ildsteder som ikke er rentbrennende produserer vesentlig mer sot enn moderne og rentbrennende vedovner.

Varmeøkonomi ønsker å være din seriøse leverandør av ildsteder. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg med råd og veiledning.

Spar 14%
34 900 .- 29 900 .-
17 750 .-
10 375 .-
13 725 .-
14 375 .-
11 225 .-
Spar 29%
11 225 .- 7 990 .-
19 750 .-
21 625 .-
28 125 .-
23 125 .-
23 750 .-
Spar 21%
15 125 .- 11 990 .-
21 750 .-
Spar 31%
14 500 .- 9 990 .-
Spar 21%
18 990 .- 14 990 .-
15 750 .-
20 875 .-
14 625 .-
89 900 .-
Spar 14%
13 990 .- 11 990 .-
Spar 17%
11 990 .- 9 990 .-
12 990 .-
Spar 15%
12 990 .- 10 990 .-
Jar
24 500 .-
15 690 .-
14 690 .-
15 790 .-
17 290 .-
15 790 .-
17 290 .-
14 690 .-
18 290 .-
17 290 .-
Spar 19%
24 790 .- 19 990 .-
Spar 19%
24 790 .- 19 990 .-
19 590 .-
19 190 .-
28 290 .-